License agreement

ATREA s.r.o. - License agreement to the DUPLEX unit selection software

Autorinių teisių savininkai suteikia šią programinę įrangą kartu su šia licencine sutartimi.

Įsigydami, naudodami ar kopijuodami programinę įrangą Jūs patvirtinate, kad Jūs perskaitėte ir supratote šią licencinę sutartį ir laikysitės šių sąlygų:
  • Mes nesuteikiame jokių garantijų, kadangi ši licencija yra platinama nemokamai. Autorinių teisių savininkai ir/ arba kitos šalys suteikia šią programinę įrangą "tokią, kokia yra", be jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant garantijomis dėl tinkamumo prekybai ar tinkamumo konkrečiai paskirčiai. Jūs prisiimate visą riziką dėl programinės įrangos kokybės ir funkcionalumo. Jei pasirodytų, kad programinė įranga yra su defektais, Jūs prisiimate visą atsakomybę už visą žalą ir su tuo susijusias paslaugas.
  • Nei autorinių teisių savininkai, nei kitos programinę įrangą suteikusios šalys, kaip nurodyta aukščiau, jokiu būdu neprisiima atsakomybės už nuotolius, tokius kaip bendrieji, specialieji, atsitiktiniai ar vėlesni nuostoliai, kuriuos sąlygoja programinės įrangos naudojimas ar negalėjimas ja naudotis (įskaitant duomenų praradimą ar jų netinkamą naudojimą, taip pat nuostolius, kuriuos Jūs padarėte trečiosioms šalims ar kuriuos sąlygojo programinės įrangos derinimas su kitomis programomis), net kai kita šalis įspėjo apie tokios žalos galimybę.