Šilumos rekupervimas

Šilumos rekupervimas

Kas yra šilumos regeneracija?

Šilumos regeneracija yra iš lauko imamo oro pašildymas šiltu išpučiamu oru. Šiltas oras ne išpučiamas per atvirą langą, tačiau šilumokaityje perduoda didžiąją dalį savo šilumos paimamam orui.

Kas yra šilumos regeneracijos efektyvumas?

Šilumos regeneracijos efektyvumas = išmetamos šilumos naudojimas vėsiam paimamam orui pašildyti. Šilumos regeneravimo efektyvumas turi būti nuo 0 % iki 100 %.

Nulinis efektyvumas yra atidaryto lango efektyvumas – šiltas oras išpučiamas be papildomos naudos, o vėsus oras tiekiamas į patalpą, kuri atvėsta iki lauko temperatūros.

100 % efektyvumas (techniškai tai neįmanoma) būtų tokiu atveju, jei paimamas oras būtų pašildomas iki išpučiamo oro temperatūros. Patalpa būtų vėdinama be energijos nuostolių.

Įprastos oro tiekimo įrangos pasiekiamas šilumos rekuperacijoss efektyvumas yra nuo 30 % iki 90 %, didesnis nei 60 % efektyvumas laikomas geru, o didesnis nei 80 % – puikiu. DUPLEX įrenginių šilumos regeneravimo efektyvumas yra nuo 52 % iki 90 % (tai priklauso nuo įrenginio dydžio, oro srauto ir šilumokaičio tipo).

Šilumos regeneravimo pritaikymas

Šilumokaičiai paprastai montuojami tiesiogiai vėdinimo įrenginiuose. Tai leidžia naudoti šilumokaičius visų tipų pastatuose su privalomu vėdinimu higienos tikslais – butuose ir namuose, komerciniuose pastatuose, baseinuose, pramoniniuose pastatuose.
Pastaruoju metu dėl didelių energijos kainų šilumos rekupercija vis dažniau naudojama ir gyvenamuosiuose namuose. Šilumokaičiai gali būti naudojami pastatuose su oro kondicionavimu. Vasarą jie naudojami kaip „šalčio rekuperacija“ – paimamą šiltą orą atvėsina šaltas išpučiamas oras.

Apskaičiuokite paimamo oro temperatūrą už šilumokaičio ir sužinokite, kiek galite sutaupyti.

Vidaus temperatūra
[nuo 5 iki 40 °C]
Lauko temperatūra
[nuo -25 iki 20 °C]
 
 
šilumos atgavimas Efektyvumas
[nuo 0 iki 100 %]
°C
Tiekiamo oro temperatūra
°C
Išpučiamo oro temperatūra
 
 
 Naudojant šilumos rekuperaciją nepakanka pašildyti paimamą
orą iki  °C o ne  °C.
Jūs sutapote pašildymą  °C 

Instrukcija: Įveskite vidaus ir lauko oro temperatūras ir efektyvumą.

Pastaba: Rezultatas apskaičiuotas apytiksliai, neatsižvelgiama į nevienalytį srautą ir galimą kondensaciją.